Advent & Kerst
C

189 - Christus verscheen in 't duister van de wereld

D

161 - Daar is uit 's werelds duist're wolken
158 - De dag van vertroosting komt haastig nabij
154 - Die waarlijk mens geworden zijt

E

177 - Eer zij God in onze dagen
165 - Ere zij God!
192 - Er is een kindeke geboren op aard'

G

179 - 't Gebeurde eens in Bethlehem
184 - God in ons midden, Heer, wij aanbidden

H

153 - Haast is de nacht voorbij, de morgen is niet ver
160 - Heer, hoe zal ik U ontmoeten?
162 - Heft aan, heft aan een luide zang
187 - Het kleine stadje Bethlehem ligt vredig in de nacht
155 - Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet
174 - Hoor, de eng'len zingen d' eer

I

163 - Ik buig mij voor uw kribbe neer
172 - In Bethlehems stal lag Christus de Heer
193 - In de stad van koning David, in een nederige stal

K

169 - Komt allen tezamen
182 - Komt ons in diepe nacht ter ore
167 - Komt, verwondert u hier, mensen!

L

173 - Laat heel de wereld nu verstaan hoe hoog en breed en diep
178 - Looft God, gij christnen, maakt Hem groot in zijn verheven troon

N

168 - Nimmer blonk een schoner licht
183 - Nu zijt wellekome

O

170 - O Kindeke klein, o Kindeke teer
151 - O kom, o kom, Immanuel!
152 - Op U, mijn Heiland blijf ik hopen

P

176 - Prijs de Heer die herders prijzen

S

157 - Scheur nu de hemel open, daal op aarde neer!
180 - Stille nacht, Heilige nacht
156 - Straks komt de langverwachte Zoon uit de hemel neer

V

159 - Van harte zing ik God, de redder uit mijn lot

W

191 - Wie had er ooit een kind verwacht als redder uit de zonde?
181 - Wij gaan met haast naar Bethlehem
186 - Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem
Sluit dit venster om terug te keren naar de midi index