Zegening der zwakheden


En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. (2 kor. 12:9)
 
Er was eens een oude grootvadersklok die al drie generaties in dezelfde hoek van een kamer stond. Getrouw tikte hij de minuten en uren weg, dag na dag. Aan de klok hing een zwaar gewicht die elke avond omhoog getrokken moest worden zodat hij zou blijven lopen.Op een dag werd de klok verkocht en de nieuwe eigenaar zag het zware gewicht. "Wat jammer", zei hij, "dat zo'n mooie oude klok zo'n zwaar gewicht moet dragen". Toen hij het gewicht van de klok had gehaald, hoorde hij een stem:"Waarom heb je dat nu gedaan?"Hij keek om zich heen en realiseerde zich dat de stem van de klok kwam."Ik wilde je lasten verlichten."zei de man."Plaats het alsjeblieft terug,"zei de klok, "dit is wat me in leven houdt."

De meeste mensen zoeken naar een makkelijke manier van leven. Ze denken, dat wanneer ze geen lasten, zorgen of problemen hebben, ze hun leven plezierig en triomfantelijk kunnen leven. Ze realiseren zich echter niet dat God ons geestelijk laat groeien door de gewichten die we moeten dragen. Want hoe donker wij het soms ook inzien, onze lasten brengen ons zegeningen in ons leven,

Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen. Maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien wij die nu nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.(2 Kor 4: 17-18, vertaling Het Boek)