God schiep een prachtig paradijs en gaf het aan Adam en Eva. Ze konden doen en eten wat ze maar wilden. De enige regel die God hen oplegde was dat ze niet van de verboden boom mochten eten, de boom van de kennis van goed en kwaad. Echter, net zoals u de verboden kamer binnen ging, zo ook aten Adam en Eva van de verboden boom. Zij verkozen tegen God's waarschuwing in te gaan.
Toen Adam God's waarschuwing in de wind sloeg, bracht hij zonde in de wereld. De zonde bracht een heleboel gevolgen met zich mee, de ergste daarvan was de dood. Met de zonde kwamen lichamelijke en geestelijke dood in de wereld en zou tot in eeuwigheid de mens van God scheiden.
Maar Jezus Christus, de Schepper, had ons zo lief dat Hij aan het kruis stierf en de boete voor onze zonden betaalde. Hij biedt aan elk van ons vergeving aan. Jezus Christus is de enige weg om die vergeving te krijgen {winnen} zodat wij later voor altijd met God in de hemel kunnen wonen. Het is nodig Zijn aanbod van vergeving te aanvaarden(ontvangen),het kan NIET verdiend worden.
Hoe accepteren we dit aanbod? Geloof in Jezus Christus als jouw Heiland, degene door Wie wij toegang tot De Vader kunnen verwerven. Het enige dat nodig is, is jouw vertrouwen (geloof). Als je Jezus beter leert kennen,dan doe je graag wat Hij wil. We doen God een plezier als we handelen in gehoorzaamheid.
De Goede boodschap in vogelvlucht
Home